Data Protection Statement

Vispārēja informācija

Henkel Balti OÜ, turpmāk tekstā saukts Henkel, ciena katra cilvēka, kurš apmeklē mūsu tīmekļa vietni, privātumu. Tagad mēs vēlētos Jūs informēt par Henkel ievākto datu veidu un to, kā šie dati tiek lietoti. Tāpat Jūs uzzināsiet, kā varat izmantot savas datu subjekta tiesības.

Šajā lapā tiks publicētas jebkādas paziņojumā par datu aizsardzību veiktās izmaiņas. Tas jums ļauj jebkurā laikā iegūt informāciju par to, kādi dati tiek ievākti un kā mēs šos datus lietojam.

Šis paziņojums par datu aizsardzību neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas Henkel vietnēs ir pieejamas, izmantojot hipersaites.

Personas datu vākšana, lietošana un apstrāde

Atbildīgās vienības nosaukums: Henkel Balti OÜ

Atbildīgās vienības adrese: Sõbra 43, 51013 Tartu, Estonia

Henkel galvenokārt lieto personas datus, lai nodrošinātu lietotājiem šo tīmekļa vietni. Turpmāka datu apstrāde tiek veikta, tikai pamatojoties uz citiem likumā noteiktiem pienākumiem vai atļaujām, vai ja attiecīgais lietotājs ir izteicis savu piekrišanu attiecībā uz Henkel. Henkel uzglabā un apstrādā datus tālāk norādītajiem mēŗkiem:

Kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, Henkel automātiski ievāc un uzglabā atsevišķus datus. Tajos ietilpst: IP adrese vai ierīces ID, kas piešķirts attiecīgajai gala ierīcei, kas mums nepieciešama pieprasījuma satura pārsūtīšanai (piem., it īpaši saturs, teksti, attēli un informācija par produktu, kā arī datus ietverošās datnes, kas dotas lejupielādei u.c.), lietotāju aktivitāte tīmekļa vietnes kontekstā, attiecīgās gala ierīces tips, lietotā pārlūka tips, kā arī lietošanas datums un laiks.

Šo informāciju Henkel uzglabā ne ilgāk kā 7 dienas, lai atpazītu un atklātu ļaunprātīgu izmantošanu.

Turklāt Henkel esošo informāciju lieto, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, iezīmes un funkcionalitāti, kā arī vispārīgiem administratīviem uzdevumiem.

Papildus tam Henkel bez nepamatotas kavēšanās dzēš vai anonimizē datus par lietošanu, tostarp IP adreses, tiklīdz kā tie vairs nav vajadzīgi iepriekš minētajiem mērķiem.

Datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka (1) apstrāde ir nepieciešama tīmekļa vietnes nodrošināšanai; vai (2) Henkel ir svarīgāka leģitīmā interese nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un nekļūdīgu darbību, un tas tiek īpaši veikts lietotāju labā.

Turpmāka personas datu apstrāde

Patērētāju pieprasījuma tabula

Iespējams, Jūs esat iesniedzis savu kontaktinformāciju, izmantojot mūsu kontaktveidlapu. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai sniegtu atbildi Jūsu pieprasījumam.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka apstrāde ir nepieciešama Jūsu pieprasījuma apstrādei.

Ja neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piem., mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs neuzglabāsim datus ilgāk nekā tas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja uz to attiecas likumā noteikts saglabāšanas pienākums.

Piekrišana / piekrišanas atsaukšana

Patērētāju / klientu attiecību administrēšana / tiešsaistes kopienas

Jūs varētu būt devis piekrišanu, ka Henkel apstrādā Jūsu kontaktdatus, ko Jūs varētu būt iesniedzis Henkel, Jūsu ar Henkel veiktās elektroniskās saziņas materiālu saturu un apstākļus, piemēram, saziņas veidlapas vai e-pastu, Jūsu Henkel tīmekļa vietņu lietošanu, datus par Jūsu dalību Henkel tiešsaistes apmācībās, aktivitātes Henkel sociālo tīklu vietnēs (blogos, Facebook fanu lapās u.c.) tādiem mērķiem kā reklamēšana (pa pastu, pārlūkprogrammā, lietotnē un kā norādīts tālāk, ja sniedzat papildu piekrišanu), tehnisku ieteikumu sniegšana, piem., par produktu vai tehnoloģiju lietošanu, tirgus izpēte un tiešsaistes pakalpojumu sniegšana, piem., e-mācības, vebināri saziņa saistībā ar pasākumiem izpētes veikšana. Lai sasniegtu izvēlētos mērķus, Henkel drīkst apvienot iepriekš uzskaitītos datus ar citiem datiem, ko Henkel varētu būt likumīgi ievācis par jums, piemēram, no izlozēm vai citām tīmekļa vietņu aktivitātēm, un analizēt šos datus, lai noteiktu atbilstošus reklāmas pasākumus.

Šīs analīzes gaitā Henkel piemēro automatizētu metodoloģiju, kas palīdz noteikt prioritātes vadošajām pārdošanas tendencēm. Kontaktpersonas tiek iedalītas saskaņā ar viņu tiešsaistes un bezsaistes darbībām. Pamatojoties uz viņām piešķirto kategoriju un viņu atrašanās vietu kontaktpersonas tiek iedalītas pārdevējiem un saņem dažādu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī reklāmas materiālus.

Jūs varētu būt devuši piekrišanu, ka Henkel var pārsūtīt Jūsu personas datus GFK tālāk norādītajam mērķim:

  • kontaktadresu salīdzināšanai un atjaunošanai.

Mēs uzglabāsim datus tikai tikmēr, kamēr piekrišana ir spēkā vai tikmēr, kamēr tas ir nepieciešams likumā noteiktu saglabāšanas pienākumu gadījumā

Jūs drīkstat jebkurā laikā atsaukt savu atļauju, šādam atsaukumam turpmāk stājoties spēkā , noklikšķinot uz attiecīgā atļaujas paziņojuma hipersaites vai nosūtot vēstuli vai e-pasta ziņojumu mūsu datu aizsardzības amatpersonai Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 51013 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com). Atļaujas atsaukums neietekmēs datu apstrādes likumību, pamatojoties uz sniegto atļauju, pirms tās atsaukuma.

Reklāma elektroniskajā pastā

Jūs varētu būt turpmāk paziņojis savu piekrišanu , ka Henkel varētu ar jums sazināties saistībā ar piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, kas attiecas uz produktiem no Henkel līmvielu tehnoloģiju klāsta, izmantojot elektronisko pastu (e-pastu, īsziņas, MMS, tūlītējais ziņojums) un/vai tālruni.

Mēs lietosim Jūsu datus kā iepriekš noteikts šī paziņojuma par datu aizsardzību Turpmāka personas datu apstrāde pantā, Turpmāka personas datu apstrāde sniedzot jums attiecīgus reklāmas pasākumus.

Jūs drīkstat jebkurā laikā atsaukt savu atļauju, šādam atsaukumam turpmāk stājoties spēkā , noklikšķinot uz attiecīgā atļaujas paziņojuma hipersaites vai nosūtot vēstuli vai e-pasta ziņojumu mūsu datu aizsardzības amatpersonai Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 51013 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com). Atļaujas atsaukums neietekmēs datu apstrādes likumību, pamatojoties uz sniegto atļauju, pirms tās atsaukuma.

Tīmekļa vietņu izsekošana

Google Analytics

Šajā tīmekļa vietnē izmanto Google Analytics - Google, Inc. („Google“) sniegto tīmekļa analīzes pakalpojumu. Šim nolūkam Jūsu datorā ir instalēta sīkdatne. Sīkdatnes sniegtā informācija par to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni (tostarp Jūsu IP adrese) tiks nosūtīta uz Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs, kur to uzglabās.

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, kas nozīmē, ka Google saīsinās/anonimizēs pēdējo IP adreses oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Līguma pusēm Eiropas Ekonomikas zonā. Pilna IP adrese tiek nosūtīta uz ASV Google serveriem un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos.

Google tīmekļa vietnes nodrošinātāja vārdā izmantos šo informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, sastādīs tīmekļa operatoriem pārskatus par tīmekļa vietņu aktivitāti un sniegs tīmekļa nodrošinātājam citus ar tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Google nesaistīs Jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošiem datiem.

Iebildumi pret datu vākšanu:

Papildus sava pārlūka iestatījumu izmainīšanai Jūs varat nepieļaut, ka Google ievāc un izmanto datus (sīkdatnes un IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas ir pieejams vietnē  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Jūsu datu subjekta tiesības / datu aizsardzības speciālists

Jūs katrā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt, ievērojot nosacījumu, ka ir ievērotas attiecīgās prasības, Jūs varat izmantot tālāk norādītās tiesības:

  • Tiesības labot
  • Tiesības dzēst
  • Tiesības ierobežot apstrādi
  • Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei
  • Tiesības uz datu pārnesamību (no 2018. gada 25. maija)

Tiesības iebilst

Gadījumā, ja Jūsu personas datus ietverošās apstrādes darbības tiek veiktas, pamatojoties uz Henkel likumīgām interesēm, jums ir tiesības no Jūsu konkrētās situācijas izrietošu iemeslu dēļ jebkurā laikā iebilst pret šādu Jūsu personas datu apstrādi. Henkel apturēs šādu apsatrādi, izņemot, ja Henkel var pierādīt svarīgus apstrādes iemeslus, kuriem pienākas aizsardzība, kas ir nozīmīgāka par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai ja apstrāde kalpo, lai īstenotu vai izmantotu likumīgas prasības vai aizsargātos pret tām.

Šajos gadījumos, vai ja jums ir citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar saviem personas datiem, lūdzu, sūtiet e-pastu vai vēstuli mūsu datu aizsardzības speciālistam Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 51013 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com).