Vai vītnes / caurules ir no metāla vai plastmasas?